Voda a Oheň

Byť zatuhlý, skostnatelý – stiahnutý, je nie najlepšie riešenie. V takomto móde nepoužívame kinetickú silu (energiu), radšej jej vzdorujeme a bojujeme s ňou. Je oveľa efektívnejšie silu prijať a tiecť s ňou. Tekuté telo … Continue reading Voda a Oheň