Slovansko – Védske korene

Tieto takmer zabudnuté vedomosti pochádzajú z toho samého zdroju ako HinduizmusBudhizmusTaoizmus, či  Gnosticizmus – z  Védskej kultúry.

 

 

Védsky jazyk je matkou všetkých Indo-Európskych jazykov, počnúc Slovenčinou, Češtinou, včetne všetkých SlovanskýchGermánskych a Latinských jazykovHindštinyPerzštiny či Sankrtu.

 

Pravdepodobne zo všetkých Európskych vetiev je k pôvodnej Védskej kultúre najbližšie Slovanská vetva, a to nie len geograficky, ale aj linguistický a kultúrne.
To čo hanlivo voláme ‘Slovanské pohanstvo’ je výčnelkom veľmi vyspelej Védskej kultúry. Véd-ska preto, lebo si vážila Ved-omie a Ved-omosti – Védu.
Je neuveriteľné, že nejaké pôvodne vedomosti prežili napriek ich vyše tisícročnému potlačovaniu.

 

Pán Kozák o našich Vedskych koreňoch:

 

Védsky Duch prežil docela slušne v Kozáckej tradícii.
Kozáci sú známi ako jeden z najlepších bojovníkov veštkých čias!


Keď ich vidím tancovať, žasnem od údivu, ako ľahko, uvoľnené a tancujú! A akú neuveriteľnú silu musia mať.
K tomu aby Kozáci  mali povestnú ‘tekutú kvalitu’ cvičili niečo ako ‘Slovanskú Jógu’, bojové umenia, meditácie.
Bojové umenia založené na Kozácko-Slovasnko-Védskej filozofii dnes zväčša voláme Systema.
Systema je dnes často používaná špeciálnymi jednotkami.

 

Vladimir Vasiliev

 

Jedna Véda

Vedomosti z prastarej Védskej civilizácii vyrástli rôznymi smermi..
Každá vetva zmutovala iným spôsobom.. Niečo zabudla, niečo rozvinula.. Bola ovplyvnená odlišnými prúdmi..
V tohto kultúrneho zdroja vyrástly Ázijské učenia a techniky dnes známe ako napríklad Jóga, Hinduistickí, Zenové či Budhistické ci Taoistické  meditácieČi Kung (Chi /Qi kung) a pod.
U nás v Európskych vetvách sa učenia prejavili trošku v inej podobe.

 

 

Zdroj z ktorého čerpáme sa nádherné dopĺňa a synergizuje s Ázijskými vetvami.

Dnes máme šancu žiť v úžasnej dobe, keď sa tieto nádherné myšlienkové prúdy Ázijských a Európskych vetiev spájajú a synergizujú v:
Jednu Védu

 

Pri spájaní nezáleží na tom, a akej Védskej studne múdrosti sme začali čerpať, pretože pravdivé vedomosti sú kompatibilné a spájajú sa v Jednote.
Preto robíme Veda Kruhy, kde definujeme princípy súvisiacich aspektov našej existencie. Ty si viac než vítaní/a sa k nášmu brainstormingu nám pridať.

 

Čo je vo Vede ‘nové’?

 

Slovanská Veda prináša slobodu tiecť dokonca hladšie ako voda.
Naše tela sú uvoľnené, mäkké, avšak veľmi silné – plné Ohňa!
Oheň sa rozpína a robí nás Ľahkými.
Vedome pracujeme s rozpínaním zmršťovaním nie len svojho tela, ale aj mysle a duše.
Analyzujeme a hlboko preciťujeme všetky zúčastnené aspekty aby sme s nich vytvorili ich jeden holistický obraz.

 

Nechaj ma prosím vysvetliť ti jadro tekutého konceptu v 7. bodoch:

  1. Voda a Oheň
  2. Rozpínanie a zmršťovanie
  3. Dýchanie
  4. Videnie
  5. Vedomie
  6. Prepojenie a šťastie
  7. Zdravie

 

 

Spread the love