Tekutá a Vzletná Sila

Medzi Nebom a Zemou

‘Ty síly Radžas a Tamas, které stojí proti sobě v podobě puklic nebe a země, tak vykřesávají Světlo poznání.’

Jan Kozák, Védsky majster 

 

autor: Tibi Moravčík

Tekutosť

Tekutá (Jinová) kvalita nás zbavuje prebytočného napätia, prestávame myslieť a hýbať sa ako skostnatený robot, začíname slobodne plynúť so svojím okolím…
Kvalita tela je odrazom mysle, preto sa začíname dynamickými meditáciami – zvedomnovaním si mysle a spôsobu akým tvorí pohyb. To nám pomôže si plne uvedomiť kde a ako tvoríme pohyb, kade zas iba pasívne preteká, či kde s kinetickou energiou bojujeme

Tekuté telo a myseľ podobne ako voda nemajú plán – proste iba tečú v prítomnosti. V tekutosti sme uvoľnení, prestávame s kinetickou energiou bojovať, pasívne ju prijímame bez kladenia odporu (či iného aktívneho vstupu). Tečieme a plynieme s ňou – harmonizujeme sa so svojím vlastným pohybom.
Tekutá kvalita nám umožňuje surfovať na vlnách kinetickej energie, kumulovať ju a podľa potreby uvoľňovať jej silu a rýchlosť, napríklad vo forme biča, kyvadla či katapultu.

.

Tekuté a kryštalické telo

Mladé telo je húževnaté, pružné a flexibilné, schopné plynulého pohybu…
S narastajúcim vekom zvyčajne podliehame procesu ‘kryštalizácie’.
Preto spôsob zvládania procesu kryštalizácie je spôsobom ako si dlhšie udržať mladosť!

Proces kryštalizácie je veľmi podobný zamŕzaniu vody.
Kryštalizovaná – zamrznutá voda netečie.
Ľad sa láme – podobne ak kryštalizované telo je krehké a neohybné.
Ľad je súdený – a podobne je aj kryštalizované telo chladnejšie – menej prekrvené, cirkulácia krvi je slabšia.
Kryhy zamrznutej kryštalizovanej vody do seba narážajú namiesto plynulého toku.

Kryštalizácia sa však netýka len nášho tela, ake aj našej mysle!

Čo spôsobuje a podporuje kryštalizáciu nášho tela?
Proces kryštalizácie podporuje najmä:
– stres- sila zmršťovania a kondenzácie
– nadbytočné napätie – tenzia
– monotónna opakujúca sa práca
– nepoužívanie – zakrnievanie pohybu či mysle
– vzdor – odmietanie atď.

 

Ako spomaliť kryštalizáciu a starnutie tela a mysle?

Vlnový pohyb.

Používať telo v čo najširšom rozsahu pohybu, otužovať – vyjsť zo zóny komfortu. A taktiež používať myseľ čo najrôznejšími spôsobmi (logicky mysleť, tvoriť, snívať, meditácia, flow, pamätať si a pod.)

Stretching a Jóga sú veľmi dôležité, avšak stretching samotný nestačí! Je dôležité expandovať– vedome rozširovať svoje telo a posilňovať tak tensegritu tela! Samozrejme opäť nezabúdame na mysleľ a rozširujeme svoje vedomie.

Prijímať prekážky, ktoré nám do život a prináša život a plynúť s nimi, namiesto odmietania ich, vzdorovania im.

Podobne je dôležité pracovať s mysľou: tvoriť, hrať sa, prostredníctvom dynamických meditácii sa dostávať do mentálneho stavu ‘flow’ a pod.

Uvoľniť sa – byť si vedomý a zbaviť sa zbytočnej tenzie.

Nájsť rovnováhu, bo vyosenie sa z rovnováhy vytvára zbytočnú tenziu. O tom ako je k nájdeniu rovnováhy nápomocný Vnútorný Oheň. sa dočítaš nižšie.

Taktiež masážpomáha udržiavať naše tkanivo húževnaté a pružné. Zbavuje nás nadbytočného napätia a zlepšuje prekrvenie nášho tela ako aj prácu lymfatického systému.
K zachovaniu zdravia a mladého je veľmi dôležité uvedomovať si stres a naučiť sa ho zvládať…

 

Vzletnosť

Roky som sa sústreďoval na tekutú kvalitu bytia.  Avšak tekutá kvalita nie je jedinou kvalitou, ktorú postrádame. Tekuté telo bez vzletnej sily – Vnútorného Ohňa, je bez života ako roztápajúca sa zmrzlina.

Náš postoj je tvorený nás najmä týmito dvoma sily:
1. Pasívnou gravitačnou dostredivou kondenzujúcou silou, ktorá nás uzatvára a ťahá dole.
2. Aktívnou rozpínajúcou expanzívnnou silou Vnútorného Ohňaktorá nás otvára, povznášajúca našu myseľ a nadvznáša telo hore k nebesám. 

 

Rôzne kultúry nazývajú túto silu rôznymi názvami. V čínskom koncepte je táto aktívna kvalita známa aj ako Jang, kde spolu s tekutou kvalitou Jin tvoria obojsmerný tok energie zvaný Či (v Japonsku Ki). Indovia sile ohňa tečúcej k nebesiam hovoria Kundalíni a sile z nebies hovoria Prána. Niektoré kultúry jej hovoria Mana… V Slovanskej Véde ju voláme Živa – Životná sila.
My jej hovoríme Vnútorný Oheň, lebo kvality ohňa poznáme a vieme si ho ľahko vizualizovať.

.

Aspekt rozpínania sa – expandovania, a zmršťovania sa – kondenzovania, je kľúčový aspektom v Slovansko-Védskej tradícii, ako aj v Čínskom Chi Kungu.

 

Tibi s majstom Sam Chinom – Chi Kung – I Ling Chuan

 

Rovnováha

Zvyčajne udržujeme rovnováhu aktívnym návratom do kolmej osi rovnováhy, ktorú vďaka kinetickej energii prešvihneme.

Ak svoj postoj a rovnováhu tvoríme Vnútorným Ohňom, tak sme ním neustále ťahaní smerom hore, čím sme v ľahkosti permanentne automaticky tečúci do optimálnej rovnovážnej pozície.

.

Tensegrita

Vnútorný Oheň nám pomáha tvoriť tensegritu, ktorá umožňuje niesť hmotnosť nášho tela v ťahu, čím šetrí naše kĺby a platničky.

Telo so silnou tensegritou je ako dobre napnutý stan.

Telo so slabou tensegritou je ako stan s prerezanými povrazmi.

Čítaj viac o tensegrite

.

Postoj a emócie

Náš fyzický postoj má obrovský vplyv na naše emócie, nálady, charakter a celkové vnímanie sveta. A opačne: naše emócie, nálady a charakter vplývajú na náš fyzický postoj.

Človek s nízkou úrovňou Vnútorného Ohňa je zvesený, zhrbený, uzatvára sa. Má tendenciu sa podceňovať, podliehať stresu, strachu a bezradnosti – ťažšie hľadá riešenia svojich problémov, je náchylný upadať do depresie. Vnútorný Oheň je prirodzenou medicínou na kondenzáciou spôsobené civilizačné choroby.

Uzavretý človek sa vníma viac ako entita oddelená od zbytku Vesmíru. Má preto tendenciu so svojím okolím viac bojovať.

Pokrivenosť tela sa často prejavuje aj pokrivenosťou charakteru, takýto človek môže mať túžbu ovládať iných, manipulovať nimi. Taktiež sám je ľahšie manipulovateľný. Ľahšie sa ocitá v roli obete.

S nízkou úrovňou Vnútorného Ohňa často súvisia emócie ako strach, smútok, hnus, bolesť, úzkosť či vina.

Ten istý človek s vyššou úrovňou Vnútorného Ohňa je ním dvíhaný dohora a jeho postoj je krásne vystretý. Má väčšiu sebadôveru, je viac otvorený.

Otvorený človek má tendenciu vnímať sa ako súčasť Vesmírnej Jednoty a uprednostňuje spoluprácu pred bojom. Otvára si nielen fyzicky postoj, ale aj myseľ a srdce.

Človek môže byť rovný fyzickým postojom, ako aj charakterom. Taký človek hľadá Pravdu, kreše v sebe Svetlo Poznania, má rád ľudí.

Rovného človeka ťažko ohnúť k otroctvu, je vnútorne slobodný a odhodlaný za svoju slobodu bojovať.

Vyššou úrovňou Vnútorného ohňa sa vyznačujú emócie ako šťastie, zvedavosť, láska… Ale aj hnev, kedy energia ohňa neplynie slobodne von, ale je zadržiavaná a natlakovaná.

Zhrbenosť nemusí súvisieť len s charakterom. Vnútorný Oheň nám ubúda únavou a vekom. Preto unavení či starí ľudia chodia zhrbení. Rozdúchaním Vnútorného Ohňa si môžeme zvýšiť energetický potenciál a udržať si dlhšie mladosť.

.

Postoj a zdravie

Telo je konštruované ako vystreté. Každé vyosenie sa z rovnovážneho stavu má neblahé dôsledky nielen na psychiku (ako sme si spomenuli vyššie), ale aj priamo na naše fyzické telo.

Nedostatok Vnútorného Ohňa spôsobuje vykrivenie n83ho postoja z najefektívnejšej kolmej pozície.

Vykrivené stavce na seba nerovnomerne tlačia, a tak poškodzujú či vysúvajú platničky. Podobne sa oveľa rýchlejšie opotrebovávajú nerovnomerne zaťažené kĺby. Niektoré myofasciálne dráhy sa skrátia a iné zas oslabia a vyťahajú.

Kolabujúce telo musí nerovnováhu kompenzovať svalovou prácou, ktorá nám konzumuje našu životnú energiu a následne zhoršuje postoj, čím sa dostávame do začarovaného kruhu.

Človek, nevyužívajúci Vnútorný Oheň k tvorbe svojho postoja, si tvorí vystretý postoj pomocou svalového napätia. Čo je náročné a stojí nás kopec energie. Nechať sa vytiahnuť Vnútorným Ohňom naopak vyžaduje uvoľnenie a jeho precítenie, zvedomnenie.

.

Ako si zvýšiť úroveň Vnútorného Ohňa?

Vnútorný Oheň má rád:

1) Priestor. Preto je dobre byť v otvorení a expanzii. Uzavreté, stiahnuté a kondenzované telo je ako zanesený komín bez ťahu.

2) Vystretú pozíciu. Oheň nemá rád prekážky, aké mu prináša zhrbené pokrútené telo. Preto Oheň ľahšie tečie cez rovné telo, podobne ako rovný komín má väčší ťah, než pokrútený.

3) Uvoľnenosť. Tekutosť. Napätie pohlcuje tok energie. Napäté telo sa neprispôsobuje toku Vnútorného Ohňa – netečie s ním, ale pohlcuje jeho energiu.

4) Vzduch. Oheň potrebuje kyslík, preto je dôležité zhlboka a plynule dýchať. Nepotláčať dýchanie stonaním, vzdychaním a napätím.

Spomenuté aspekty vplývajú na Vnútorný Oheň a ten vplýva spätne na ne. Takže otvoreným, vystretým a uvoľneným telom Vnútorný Oheň ľahšie tečie, a ten potom otvára, vystiera a uvoľňuje telo. Vzduch rozhorí Vnútorný Oheň a ten nám umožní ľahšie dýchanie.

Treba si preto byť týchto aspektov vedomí, aby sme spätnoväzobnými slučkami neskĺzli do spodnej špirály, ale nechali sa unášať vzletnou špirálou do Nebies…

Pre rozhorenie a posilnenie Vnútorného Ohňa je potrebné zlepšiť vnímanie zmienených procesov a využívať silu vizualizácie, na čo nám slúžia špecifické dynamické meditácie.

Metodika k práci s Vnútorným Ohňom je na viac ako na jeden článok, odporúčam k téme workshop, pravidelne online cvičenie, alebo privátne lekcie.

 

Kozácka tradícia

Vedomosti o tekutosti tela a mysle, vzletnej sile Vnútorneho Ohňa majú zveĺkej časti pôvod v Kozáckej tradícii, ktorej bojový aspekt je dnes známy aj ako Ruská Systema. V Kozáckej tradícii sa našťastie zachovali vedomosti našej pôvodnej predkresťanskej Slovansko-Védskej kultúry. Védske korene máme spoločné s Indami – tvorcami Jógy. Taktiež s Budhistami. Je zaujímavé porovnať ako sa pôvodný Védsky duch prejavil v Joge, ako v Budhizme a ako sa prejavil u našich predkov…

Tekutosť umožňuje nielen efektívnejší pohyb, ale aj pohyb ladnejší a zdravší. Prakticky každý jeden pohyb možno rozšíriť o tekutý aspekt. Jednou z úžasných kombinácii je bezpochyby Joga rozšírená o tekutosť a vedomé rozpínavie a zmršťovanie.

 

Tibi s Kozáckym majstrom Jegorom Funtikovom a jeho bratom Adrejom na kempe v 2015.

 

Vedomá Expanzia a Kondenzácia Fascií

Spread the love