Aspekty

Je veľa aspektov, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho pohybu.
Pozrieme sa na jednotlivé aspekty oddelene, aby sme im porozumeli, precítili ako fungujú.
Študujeme aj ako sú jednotlivé aspekty pospájané a tvoria jeden holistický obraz nášho bytia

 

 

List aspektov:

Expanzia a kondenzácia

      Vplyv expanzie a kondenzácie na emócie, myseľ a vedomie

Hnev

Krok

Prúd rovnováhy

Stres

Tekutá a Vzletná Sila

Tekutá Sila

Tekuté a kryštalické telo

Tensegrita

Tma

Videnie – fokusnuté a periférne

Pravilo – stroj zdravia

.

Anglicky:

Absorb Project

Accept & Resist

Active & Passive

Awareness / Attention – Focused & Expanded

Balance

Breathing

     Seven breathing principles

Centre of Gravity & Centre of Buoyancy

Chi Kung / Qigong

Emotion

Expand & Condense 

    Pravilo – expanding machine

    Expand & Condense – the Chinese way

Fascia

Fire

Flow or Crystallise

Flow – state of mind

Head & Heart

Intention

Kinetic energy 

Liquid Power

Massage

Meditation

Myofascial tracks

Posture

    The flow between matter and spirit

    The flow of balance

    The flow of balance in a fight

    Vital posture – be like Fire

Power – Internal Channel

Reaction and Flow

Relax and Tension

Range of movement 

Sensitivity

Synchronisation

Steps

Stretching

Stress management

Tensegrity

   Expand to strengthen your Tensegrity!

Vision – Focused & Peripheral 

Vital energy

Wave – Flow of Kinetic Energy

Wave VS Line

Yin Yang tissue

Spread the love