Život v otvorení

 

Slovanská ZdravoVéda prináša slobodu voľne plynúť a spájať sa so svojím okolim.
Naše tela sú uvoľnené, mäkké, avšak veľmi silné – plné Ohňa!
Oheň sa rozpína a robí nás Ľahkými.
Vedome pracujeme s rozpínaním zmršťovaním nie len svojho tela, ale aj mysle a duše.
Analyzujeme a hlboko preciťujeme všetky zúčastnené aspekty aby sme s nich vytvorili ich jeden holistický obraz.

 

Koncept Slovanskej ZdravoVédy v 7. bodoch:

 1. Rozpínanie a zmršťovanie
 2. Plynulosť a tekutosť
 3. Dýchanie
 4. Zrak
 5. Vedomie
 6. Prepojenie a šťastie
 7. Zdravie

1. Rozpínanie a zmršťovanie

 

 

Aspekt rozpínania a zmršťovania ide naprieč celým Vesmírom.
Má vplyv na teba bez ohľadu či si si toho vedomý, alebo nie.
Vedomá práca s týmto aspektom ti však otvorí nové dimenzie možnosti…
Je jedným z kľúčových faktorov aspektov nie len v Slovansko-Védskej tradícii, ale aj Čínskom Či Kungu.

Otvárame, či uzatvárame sa láske, spolupráci, či novým myšlienkám.
Prijímame život
, alebo mu vzdorujeme a stresujeme.
V otvorení sa je náš pohyb plynulejší, harmonický, ladnejší zdravší a efektívnejší.

Rozpínanie – zväčšovanie sa; dej pri ktorom hmota zväčšuje svoj priestor.
otvorenie, expanzia, tiecť, uvoľnenie, ľahkosť, oheň, vznášanie, flow, či jang.

Zmršťovanie – zmenšovanie sa; dej pri ktorom hmota zmenšuje svoj objem, zvyšuje hustotu.
zatvorenie, stres, tenzia, tlak, gravitácia, odpor, či jin.

 

Vedomé rozpínanie a zmršťovanie myofasciálneho tela

Myofasciálne telo je tvorené fasciami, svalmi a šľachami. Samozrejme to neseparujeme od kosti a ďalších orgánov.
Blanovité tkanivo fascie spájú a držia po hromade celé telo.

 

Smer rozpínania mäkkého tkaniva

Smery rozpínania môžu byť:
1) Z podlahy k nebesám.
2) Z centra na okraj, alebo preč od tela. Môže to byť z jadra, ming menu, kolena atď. Smerom ku končekom prstov, či dokonca ďalej. Je taktiež možné expandovať orgány ako napríklad pľúca, mechúr atď.
3) Kolmo od kosti smerom na povrch kože, alebo aj ďalej.

 

Smery zmršťovania mäkkého tkaniva

Smery zmršťovania môžu byť:

1) Z hora dolu.
2) Z okraja tela do centra. Môže to byť od končekov prstov smerom k jadru, dan tianu, kolena a pod.
Je taktiež možné expandovať orgány ako napríklad pľúca, žalúdok atď.
3) Kolmo od povrchu kože smerom do kosti.

 

Strečing a Rozpínanie

Leľa ľudí si pletie stretching a rozpínanie, tak vysvetlím základný rozdiel.

Strečing je mechanicky natiahnuté, či ohnuté mäkké tkanivo (svaly, šľachy, fascie) za pomoci kostry.
Expanding –  rozpínanie je mentálna akcia s fyzickým vplyvom na celé miofacsiálne telo. Kvalita je úmerná pozrnosti.

Ideálne je včleniť aspekt rozpínanie a kondenzovanie do strečingu a Jogy a synergizovať tým vplyv oboch činností.

 

Ako pracujeme so silou fascií?

Fascie preukazujú odlišné kvality v závislosti na emočný stav.
Keď pociťujeme strach fascie sa zmrštia.
Ak sme šťastní, fascie expandujú.
Prvým krokom je uvedomovanie si ich kvality, potom tu kvalitu môžeme vedome ovplyvňovať – kontrolovať.

Aktívny pohyb vzniká:
a) kontrakciou svalov
b) expanziou fascií
c) kondenzáciou fascií

Takže k svalovej práci môžeme pridať vedome rozpínanie a zmršťovanie fascií. Čo bude mať za následok zvýšenie sily, alebo zníženie svalovej práce – zvýšenie efektivity.
Cieľom je synergizovať zdroje pohybu a zosynchronizovať ich v jeden efektívny pohyb.
Sila fascí je tajnou metódou majstrov bojových umení, Či Kungu či Kozáctva.

 

Sila expanzie a tensegrita

Máš dva spôsoby ako niesť svoju váhu:
1. tlakom – podperou postoju najmä cez kosti, kĺby a platničky.
2. napätím – zavesením postoju cez fascie, šľachy a svaly – tensegrita.

.

Celé naše telo je pospájané do myofasciálnych dráh tak aby prirodzene vytváralo tensegritu. Zdravé telo z veľkej časti visí na tensegrite, čím odľahčuje záťaž z kosti, kĺbov a platničiek.

.

Telo so silnou tensegritou je ako dobre napnutý stan.
Telo so slabou tensegritou je ako stan s prerezanými povrazmi.

Thomas Myers o tensegrite:

 

Pravilo – stroj zdravia

 

Expanziu a kondenzáciu fascií a tensegritu rozvíjame najmä vedomými meditáciami, ale aj na Pravile.

 

 

2. Plynulosť  a tekutosť

 

Byť zatuhlý, skostnatelý – stiahnutý, je nie najlepšie riešenie.
V takomto móde nepoužívame kinetickú silu (energiu), radšej jej vzdorujeme a bojujeme s ňou.
Je oveľa efektívnejšie silu prijať a tiecť s ňou.
Tekuté telo môže surfovať na vlnách kinetickej energie, kumulovať a slobodne uvoľnovať jej silu  a rýchlosť, a vo forme kyvadla, katapultu či biču.

Zdravé telo je uvoľnené a mäkké, ale nie pasívne zavesené na kostre ako želé, či roztápajúca sa zmrzlina!

Vplývajú na nás najmä tieto dve sily:
Gravitačná nás ťahá dole a oheň nás ťahá hore.

Zdravé telo tečie ako voda. Avšak zároveň sa rozpína vznáša ťahané Ohňom– vitálnou energiou k nebesám.

V Slovanskej Vede voláme vitálnu energiu  Živa – (zdroj Života).​ V Ázijských je známa ako Jin a JangČi alebo KiPrána, niektorí ju voľaju Mana

 

Ako získať rovnováhu?

Vyťahovaní ohňom automaticky vtečieme do optimálnej rovnovážnej pozície.

 

Ako aspekt ohňa ovplyvňuje kvalitu tvojho tela?

 • málo ohňa vytvára kvalitu tela akú máme keď sme smutní, unavení, či opití
 • normálny oheň ťa udržuje   telo vzpriamene s dobrým postojom.
 • pridaním väčšieho množstva ohňa nás oheň dvíha dohora ako keď sme šťastní, či zvedaví

 

Tekutá kvalita mysle

Rozširujme stav bytia nie len o tekutú kvalitu tela, ale najma mysle.
Tekutá myseľ, podobne ako voda nemá plán – proste iba tečie v prítomnosti.

Tekuté telo je uvoľnené, vie silu pasívne prijímať bez kladenia odporu, či iného aktívneho vstupu. Čo sa ľahko povie, ale myseľ má tendenciu aktívne vstupovať do pohybu podľa svojich očakávaní.
Počiatočné dynamické meditácie nám pomôžu si plne uvedomiť, či je pohyb tvorený mysľou alebo telom.

 

Tekuté telo ťahajúce do hora ohňom je schopné pasívne ragovať na podnety bez straty rovnováhy.
Začneme si byť hlbšie vedomí kde a ako tvoríme pohyb, kade zas iba pasívne preteká, či kde s pohybom bojujeme
Práca s vedomím je pri tvorbe pohybu základom, preto sa jej spoznávaniu budeme venovať. Okrem iného precítime ako rôzne formy vedomia vplývajú na kvalitu nášho tela a pohybu.
Tekuté telo však neznamená telo mľandravé, želatínovo sa poddávajúce gravitácii! Tekutým telom totiž zároveň plápolá Oheň, ktorý telo ťahá hore smerom k nebu.

Tekuté telo tak môže mať aj kvalitu napnutého lana. Našimi lanami sú myofasciálne línie. Ak tie sú prirodzene ťahané ohňom dohora vytvárajú dokonalú tensegritu. Podobne ako su napnuté laná stále ohybné, tak ostáva telo stále tekuté.

Tekuté a kryštalické telo

Mladé telo je húževnaté, pružné a flexibilné, schopné plynulého pohybu…
S narastajúcim vekom zvyčajne podliehame procesu ‘kryštalizácie’.
Preto spôsob zvládania procesu kryštalizácie je spôsobom ako si dlhšie udržať mladosť!

Proces kryštalizácie je veľmi podobný zamŕzaniu vody.
Kryštalizovaná – zamrznutá voda netečie.
Ľad sa láme – podobne ak kryštalizované telo je krehké a neohybné.
Ľad je súdený – a podobne je aj kryštalizované telo chladnejšie – menej prekrvené, cirkulácia krvi je slabšia.
Kryhy zamrznutej kryštalizovanej vody do seba narážajú namiesto plynulého toku.

Kryštalizácia sa však netýka len nášho tela, ake aj našej mysle!

Čo spôsobuje a podporuje kryštalizáciu nášho tela?
Proces kryštalizácie podporuje najmä:
– stres- sila zmršťovania a kondenzácie
– nadbytočné napätie – tenzia
– monotónna opakujúca sa práca
– nepoužívanie – zakrnievanie pohybu či mysle
– vzdor – odmietanie atď.

 

Ako spomaliť kryštalizáciu a starnutie tela a mysle?

Vlnový pohyb.

Používať telo v čo najširšom rozsahu pohybu, otužovať – vyjsť zo zóny komfortu. A taktiež používať myseľ čo najrôznejšími spôsobmi (logicky mysleť, tvoriť, snívať, meditácia, flow, pamätať si a pod.)

Stretching a Jóga sú veľmi dôležité, avšak stretching samotný nestačí! Je dôležité expandovať– vedome rozširovať svoje telo a posilňovať tak tensegritu tela! Samozrejme opäť nezabúdame na mysleľ a rozširujeme svoje vedomie.

Prijímať prekážky, ktoré nám do život a prináša život a plynúť s nimi, namiesto odmietania ich, vzdorovania im.

Podobne je dôležité pracovať s mysľou: tvoriť, hrať sa, prostredníctvom dynamických meditácii sa dostávať do mentálneho stavu ‘flow’ a pod.

Uvoľniť sa – byť si vedomý a zbaviť sa zbytočnej tenzie.

Nájsť rovnováhu, bo vyosenie sa z rovnováhy vytvára zbytočnú tenziu. O tom ako je k nájdeniu rovnováhy nápomocný Vnútorný Oheň. sa dočítaš nižšie.

Taktiež masážpomáha udržiavať naše tkanivo húževnaté a pružné. Zbavuje nás nadbytočného napätia a zlepšuje prekrvenie nášho tela ako aj prácu lymfatického systému.
K zachovaniu zdravia a mladého je veľmi dôležité uvedomovať si stres a naučiť sa ho zvládať…

 

3. Dýchanie 

No one had to teach you to breathe; it’s something you are born with!

However, awareness of a few new crucial breathing aspects can massively increase the capacity of your breathing!

 

 

 

Breathing aerates your internal fire, your mitochondria, in a similar way that oxygen aerates a fire.

Free-breathing – breathing which is not restricted and interrupted by undesirable tension makes you look younger, feel younger and live a higher quality of life!

 

Breathing can relax you and help to cope with pain and stress.
Breathing is a crucial aspect of meditation.
It feeds your internal power.
The way we breathe has a massive effect on our immunity system and the healing processes of the body.

 

4. Zrak

Try this simple exercise:

 • Close your eyes and turn the flow of attention inside of you.
 • Open your eyes and expand your awareness outwards.

With condensed–focused (tunnel) vision, you can see the sharp details of a small object. Your view is narrower, and your attention flows to one point.

 

 

With expanded – peripheral vision, everything is a bit blurred, but your view is much wider.
Your attention expands – you can work with more perceptions and impulses.

 

Focused vision is useful when you need to focus on one thing, for example, one arm, one ball or one body. The problem arises when with a focused vision, you try to keep track of more than one object, for example, three limbs, eight balls or a crowd of people. Peripheral vision is much more suitable for multitasking. You have much better spatial awareness in the expanded vision mode.

Vision is a gate into the mind; therefore, it is good to be aware of your vision during meditation.
Your vision deserves to be developed and consciously controlled!

Focused vision leads to focused awareness.
Peripheral vision leads to expanded awareness.

 

5. Vedomie

Attention flows out from awareness, similar to the way water gushes out from a spring.
Your awareness is the primary source of your power; attention is your power.
Where you aim your attention, that is where your power flows – that’s where something happens.

Focused awareness – logical thinking is an excellent tool for tactics, plans and strategy, but not the best tool for initial reactions. In focused awareness, we perceive the world in a more linear fashion,  in fragments.
Focused awareness is analysing the past and planning for the future.
Chronic stress is a product of focused – condensed awareness all the time.

In expanded awareness, we are not actively thinking; we just flow at the moment. Therefore, we are more sensitive, we process information quicker from our senses (we feel more kinetic energy, rhythm), and we can multitask more efficiently. Our reactions are quicker; they are natural and more intuitive. We are working with our intuition.
Expanded awareness is excellent for creative activities, e.g. dance, play, making love, combat, sports etc.
In expanded awareness, we perceive the world holistically as one unit.

Expanding and condensing qualities span the emotionalmental and physical aspects of the human body.

 

6. Prepojenie a Šťastie 

 

According to Vedic and Slavic philosophy all of us, and the whole Universe is somehow linked together into Oneness.

Just a different perspective to ‘yourself’ makes you feel different.

 

When you feel united into Oneness, you easier accept what life brings you.., you smoother flow, synchronise harmonise with the world around you…
Not accepting the situation causes stress.
Just after accepting, you can start to deal with the situation constructively.
Accept doesn’t mean give up.

By expanding yourself, you open yourself to others.
Shaking someone’s hand is an act of opening and expanding your attention to others.
Opening up makes us more emphatic and kinder to each other.
You can open yourself to the Sun, to the wind, to all of nature…

By expanding ourselves, we are connecting with other people and with the entire Universe.
Open – expanding is the energy of unity which leads us to see ourselves as part of one being.

Condensing – closing is the energy of separation, which leads us to individualism.
This energy creates fearstress, anxiety and often leads us to fight or war.

Condensing is the energy of materialism.
Expanding is the energy of the Light and Spirit.

Expanding energy unites. It allows us to see ourselves as part of a family, town, country, human race, nature, mother Earth – Gaia – an integral part of the whole Universe.

This perspective affects relationships within your family, team – within every society.

As a part of the Universe, you cannot be lonely.
Awareness of unity brings you inner peace and makes you really and truly happy.

 

7. Zdravie 

 

Just from the points that we have mentioned, it is evident that studying and implementing the aspects of expansion and condensing into your life creates a positive cascade effect on your health, longevity, how young you look and feel.

 

Kde sa nachádzme teraz?

 

We are living in a condensed pandemic!
Let’s take a look at some of the symptoms and visible properties.
Stress, intensely focused vision & awareness, tension, individualism – which are all condensing power.

To bring effectiveness and balance into our lives, we need to pay more attention to expanding power.

 

Začiatok nového života

 

Our program leads you step by step to create your very own personal experience from our exercises and dynamic meditations.

Through conscious and dedicated work, you will open new and heretofore undiscovered paths and ways to study yourself and embark on a beautiful journey of growth.

Feel free to contact me if you wish to expand your life into this new dimension, wherever you are..,

 

Tibiho prístup

Next to mentioned Slavic Veda, I am studying traditional Vedas, Chinese Kung Fu and Chi Kung (Qi Kung), YogaBuddhismTaoism etc.
From the dance world, we have taken elegant flow with an emphasis on personal creativity.
As you see, I draw a lot from modern physiology (Anatomy Trains, DNS etc.), massage therapies,  Pilates, stretching etc.

However, as I study from the best masters on the planet, I conduct my research of human motion, based on deep feeling and sharp awareness.

Read more about Tibi…

 

 

 

Jedna Véda

Vedomosti z prastarej Védskej civilizácii vyrástli rôznymi smermi..
Každá vetva zmutovala iným spôsobom.. Niečo zabudla, niečo rozvinula.. Bola ovplyvnená odlišnými prúdmi..
V tohto kultúrneho zdroja vyrástly Ázijské učenia a techniky dnes známe ako napríklad Jóga, Hinduistickí, Zenové či Budhistické ci Taoistické  meditácieČi Kung (Chi /Qi kung) a pod.
U nás v Európskych vetvách sa učenia prejavili trošku v inej podobe.

 

 

Zdroj z ktorého čerpáme sa nádherné dopĺňa a synergizuje s Ázijskými vetvami.

Dnes máme šancu žiť v úžasnej dobe, keď sa tieto nádherné myšlienkové prúdy Ázijských a Európskych vetiev spájajú a synergizujú v:
Jednu Védu

Védska kultúra

 

Tieto takmer zabudnuté vedomosti pochádzajú z toho samého zdroju ako HinduizmusBudhizmusTaoizmus, či  Gnosticizmus – z  Védskej kultúry.

Védsky jazyk je matkou všetkých Indo-Európskych jazykov, počnúc Slovenčinou, Češtinou, včetne všetkých SlovanskýchGermánskych a Latinských jazykovHindštinyPerzštiny či Sankrtu.

Pravdepodobne zo všetkých Európskych vetiev je k pôvodnej Védskej kultúre najbližšie Slovanská vetva, a to nie len geograficky, ale aj linguistický a kultúrne.
To čo hanlivo voláme ‘Slovanské pohanstvo’ je výčnelkom veľmi vyspelej Védskej kultúry. Véd-ska preto, lebo si vážila Ved-omie a Ved-omosti – Védu.
Je neuveriteľné, že nejaké pôvodne vedomosti prežili napriek ich vyše tisícročnému potlačovaniu.

 

Pán Kozák o našich Vedskych koreňoch:

 

Védsky Duch prežil docela slušne v Kozáckej tradícii.
Kozáci sú známi ako jeden z najlepších bojovníkov veštkých čias!
Keď ich vidím tancovať, žasnem od údivu, ako ľahko, uvoľnené a tancujú! A akú neuveriteľnú silu musia mať.

K tomu aby Kozáci  mali povestnú ‘tekutú kvalitu’ cvičili niečo ako ‘Slovanskú Jógu’, bojové umenia, meditácie.
Bojové umenia založené na Kozácko-Slovasnko-Védskej filozofii dnes zväčša voláme Ruská Systema.
Systema je dnes často používaná Ruskými a veľa inými špeciálnymi jednotkami.

Pri spájaní nezáleží na tom, a akej Védskej studne múdrosti sme začali čerpať, pretože pravdivé vedomosti sú kompatibilné a spájajú sa v Jednote.
Preto robíme Veda Kruhy, kde definujeme princípy súvisiacich aspektov našej existencie. Ty si viac než vítaní/a sa k nášmu brainstormingu nám pridať.

 

Spread the love