Zdravovéda – Tekutá Sila a Život v Otvorení

 

Autor: Tibi Moravčík

 

Tekuté telo je uvoľnené, vie silu pasívne prijímať bez kladenia odporu, či iného aktívneho vstupu.
Kvalita tela je odrazom mysle, preto môžeme hovoriť najma o tekutej mysli.
Tekuté telo a myseľ podobne ako voda nemajú plán – proste iba tečú v prítomnosti.

Dynamické meditácie nám pomôžu si plne uvedomiť, či je pohyb tvorený mysľou alebo telom.
Môžeme byť vedomí kde a ako tvoríme pohyb, kade zas iba pasívne preteká, či kde s pohybom bojujeme

Práca s vedomím je pri tvorbe pohybu základom, preto sa jej spoznávaniu budeme venovať.

 

Voda a Oheň

Byť zatuhlý, skostnatelý – stiahnutý, je nie najlepšie riešenie.

V takomto móde nepoužívame kinetickú silu, radšej jej vzdorujeme a bojujeme s ňou.
Je oveľa efektívnejšie silu prijať a tiecť s ňou.
Tekuté telo môže surfovať na vlnách kinetickej energie, kumulovať a slobodne uvoľnovať jej silu  a rýchlosť, a vo forme kyvadla, katapultu či biču.

Zdravé telo je uvoľnené a mäkké, ale nie mľandravé pasívne zavesené na kostre poddávajúce gravitácii ako roztápajúca sa zmrzlina!
Tekuté telo môže mať aj kvalitu napnutého lana. Našimi lanami sú myofasciálne línie.
Ak tie sú prirodzene ťahané ohňomdohora vytvárajú dokonalú tensegritu. Podobne ako su napnuté laná stále ohybné, tak ostáva telo stále tekuté.

Čiže, na nás postoj vplývajú na nás najmä tieto dve sily:
Gravitačná nás ťahá dole a oheň nás ťahá hore.

 

 

V Slovanskej Vede ju voláme Živa – Život.
V Ázijských je vitálna energia – vnútorný oheň známy ako Jin a JangČi alebo KiPrána, niektorí ju voľaju Mana
Oheň nás automaticky vyťahuje do optimálnej – rovnovážnej pozície.

 

Ako aspekt ohňa ovplyvňuje kvalitu tvojho tela?

  • málo ohňa vytvára kvalitu tela akú máme keď sme smutní, unavení, či opití
  • normálny oheň ťa udržuje   telo vzpriamene s dobrým postojom.
  • pridaním väčšieho množstva ohňa nás oheň dvíha dohora ako keď sme šťastní, či zvedaví

 

Vedomosti o tekutosti tela a mysle, ktoré prinášam majú zväčša pôvod v Kozáckej tradícii, ktorej bojový aspekt je dnes známy aj ako Ruská Systema. V Kozáckej tradícii sa našťastie zachovali vedomosti našej pôvodnej Slovanskej – predkresťanskej kultúry. Táto naša stará kultúra bola jednou z vetiev kultúry Védskej. Védske korene máme spoločné s Indami – tvorcami Jógy. Taktiež s Budhistami. Je zaujímavé porovnať ako sa pôvodný Védsky duch prejavil v Joge, ako v Budhizme a ako sa prejavil u našich predkov…

Tekutosť umožňuje nielen efektívnejší pohyb, ale aj pohyb ladnejší a zdravší. Prakticky každý jeden pohyb možno rozšíriť o tekutý aspekt. Jednou z úžasných kombinácii je bezpochyby Joga rozšírená o tekutosť a vedomé rozpínavie a zmršťovanie.

 

Tibi s Kozáckym majstrom Jegorom Funtikovom a jeho braotm Adrejom na kempe v 2015.

Tekuté a kryštalické telo

Mladé telo je húževnaté, pružné a flexibilné, schopné plynulého pohybu…
Kryštalizácia sa však netýka len nášho tela, aj našej mysle!
S narastajúcim vekom zvyčajne podliehame procesu ‘kryštalizácie’.
Preto spôsob zvládania procesu kryštalizácie je spôsobom ako si dlhšie udržať mladosť!

Proces kryštalizácie je veľmi podobný zamŕzaniu vody.
Kryštalizovaná – zamrznutá voda netečie.
Ľad sa láme – podobne ak kryštalizované telo je krehké a neohybné.
Ľad je súdený – a podobne je aj kryštalizované telo chladnejšie – menej prekrvené, cirkulácia krvi je slabšia.
Kryhy zamrznutej kryštalizovanej vody do seba narážajú namiesto plynulého toku.

 

Čo spôsobuje a podporuje kryštalizáciu nášho tela?
Proces kryštalizácie podporuje najmä:
– stres- sila zmršťovania a kondenzácie
– nadbytočné napätie – tenzia
– monotónna opakujúca sa práca
– nepoužívanie – zakrnievanie pohybu či mysle
– vzdor – odmietanie atď.

 

Ako spomaliť kryštalizáciu a starnutie tvojho tela a mysle?

Vlnitý pohyb.

Používať telo v čo najširšom rozsahu pohybu, otužovať – vyjsť zo zóny komfortu. A taktiež používať myseľ čo najrôznejšími spôsobmi (logicky mysleť, tvoriť, snívať, meditácia, flow, pamätať si a pod.)


Stretching a Jóga sú veľmi dôležité, avšak stretching samotný nestačí! Je dôležité expandovať – vedome rozširovať svoje telo a posilňovať tak tensegritu tela! Samozrejme opäť nezabúdame na mysleľ a rozširujeme svoje vedomie.


Prijímať prekážky, ktoré nám do život a prináša život a plynúť s nimi, namiesto odmietania ich, vzdorovania im.

Podobne je dôležité pracovať s mysľou: tvoriť, hrať sa, prostredníctvom dynamických meditácii sa dostávať do mentálneho stavu ‘flow’ a pod.

Uvoľniť sa – byť si vedomý a zbaviť sa zbytočnej tenzie.

Nájsť rovnováhu, bo vyosenie sa z rovnováhy vytvára zbytočnú tenziu.
K nájdeniu rovnováhy je veľmi nápomocný Vnútorný Oheň. Ten je dôležitým aspektom pri expanzii rozširovaní tela.
Vnútorný Oheň horí vďaka kyslíku, preto je hlboké a plynule dýchanie je základom tekutého tela a mysle.


Taktiež masáž pomáha udržiavať naše tkanivo húževnaté a pružné. Zbavuje nás nadbytočného napätia a zlepšuje prekrvenie nášho tela ako aj prácu lymfatického systému.
K zachovaniu zdravia a mladého je veľmi dôležité uvedomovať si stres a naučiť sa ho zvládať…

 

Rozpínanie a Zmršťovanie
(Otváranie a Uzatváranie)

Popri tekutosti sa sústredíme na aspekt rozpínania sa – expandovania, a zmršťovania sa – kondenzovania, ktoré je kľúčovým aspektom nie len v Slovansko-Védskej tradícii, ale aj Čínskom Chi Kungu.

 

Tibi s majstom Sam Chinom – Chi Kung – I Ling Chuan

 

Rozpíname sa telom, zrakom ako aj mysľou.

Rozpínajúce telo a myseľ sú viac otvorené k synchronizácii a harmonizácii s okolím.

Tekutosť umožňuje nielen efektívnejší pohyb, ale aj pohyb ladnejší a zdravší. Prakticky každý jeden pohyb možno rozšíriť o tekutý aspekt. Jednou z úžasných kombinácii je bezpochyby Joga rozšírená o tekutosť a vedomé rozpínavie a zmršťovanie.

Rozpínanie – zväčšovanie sa; dej pri ktorom hmota zväčšuje svoj priestor.
otvorenie, expanzia, tiecť, uvoľnenie, ľahkosť, oheň, vznášanie, flow, či jang.

Zmršťovanie – zmenšovanie sa; dej pri ktorom hmota zmenšuje svoj objem, zvyšuje hustotu.
zatvorenie, stres, tenzia, tlak, gravitácia, odpor, či jin.

Aspekt rozpínania a zmršťovania ide naprieč celým vesmírom.
Má vplyv na teba bez ohľadu či si si toho vedomý, alebo nie.
Vedomá práca s týmto aspektom ti však otvorí nové dimenzie možnosti…

 

Vedomé rozpínanie a zmršťovanie myofasciálneho tela

Myofasciálne telo je tvorené fasciami, svalmi a šľachami. Samozrejme to neseparujeme od kosti a ďalších orgánov.
Blanovité tkanivo fascie spájú a držia po hromade celé telo.

 

Smer rozpínania mäkkého tkaniva

Smery rozpínania môžu byť:
1) Z podlahy k nebesám.
2) Z centra na okraj, alebo preč od tela. Môže to byť z jadra, ming menu, kolena atď. Smerom ku končekom prstov, či dokonca ďalej. Je taktiež možné expandovať orgány ako napríklad pľúca, mechúr atď.
3) Kolmo od kosti smerom na povrch kože, alebo aj ďalej.

Smery zmršťovania môžu byť:
1) Z hora dolu.
2) Z okraja tela do centra. Môže to byť od končekov prstov smerom k jadru, dan tianu, kolena a pod.
Je taktiež možné expandovať orgány ako napríklad pľúca, žalúdok atď.
3) Kolmo od povrchu kože smerom do kosti.

Strečing a Expanding

Leľa ľudí si pletie stretching a rozpínanie, tak vysvetlím základný rozdiel.

Strečing je mechanicky natiahnuté, či ohnuté mäkké tkanivo (svaly, šľachy, fascie) za pomoci kostry.
Expanding –  rozpínanie je mentálna akcia s fyzickým vplyvom na celé miofacsiálne telo. Kvalita je úmerná pozrnosti.

Ideálne je včleniť aspekt rozpínanie a kondenzovanie do strečingu a Jogy a synergizovať tým vplyv oboch činností.

 

Ako pracujeme so silou fascií?

Fascie preukazujú odlišné kvality v závislosti na emočný stav.
Keď pociťujeme strach fascie sa zmrštia.
Ak sme šťastní, fascie expandujú.
Prvým krokom je uvedomovanie si ich kvality, potom tu kvalitu môžeme vedome ovplyvňovať – kontrolovať.

Aktívny pohyb vzniká:
a) kontrakciou svalov
b) expanziou fascií
c) kondenzáciou fascií

Takže k svalovej práci môžeme pridať vedome rozpínanie a zmršťovanie fascií. Čo bude mať za následok zvýšenie sily, alebo zníženie svalovej práce – zvýšenie efektivity.
Cieľom je synergizovať zdroje pohybu a zosynchronizovať ich v jeden efektívny pohyb.
Sila fasci je tajným trikom rôznych majstrov bojových umení, Či kungu či Kozáctva.

 

Využitie tekutej sily v boji:

Súvisiace články:

V otvorení nieto stresu

Tekuté a kryštalické telo

Pravilo – stroj zdravia

Expanzia a kondenzácia fascií

 

 

Pravidelný piatkový online tréning:

Online Systema

 

Tibi Moravcik

Analyzujem relevantné aspekty pohybu a integrujem ich do jednáho holistického pohľadu.
Synergisujem vedomosti z Bojových umení, Tanca, Physioterapie, Chi Kungu a mnoho ďaľších zdrojov…

Spolutvorca Veda 
Inštructor Ruskej Systemy
Tanečník
Sifu Wing Chun Kung Fu
Physio & Masáž terapie
Pravilo terapie
Majster Slovenska v Karate, 2002
Majster Slovenska v  Kick Boxingu, 2000

 

Čítaj viac o Tibim…

 

Active & Passive

Liquid body

Tensegrity

Awareness & Attention

Ďalšie aspekty…

Spread the love